Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja Dostępności

Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeumziemipiskiej.pl

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.23

Oświadczenie o dostępności cyfrowej

Serwis internetowy Muzeum Ziemi Piskiej został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia przez jak najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt
z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Dyrektorem Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu, e-mail: mzppisz@wp.pl, tel. 87-423-22-64.

Każdemu przysługuje prawo żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą innego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu lub  opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie elementu, którego żądanie dotyczy oraz dogodną formę  przedstawienia informacji o nim,
  • sposób kontaktu.

Muzeum zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Otoczenie i wejście do budynku

Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu znajduje się w podpiwniczeniu piskiego ratusza. Wejście do Muzeum zapewniają schody zewnętrzne (trzy stopnie w górę) oraz wewnętrzna, siedmiostopniowa klatka schodowa (zejście w dół) utrudniająca korzystanie z obiektu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu dostosowanie klatki schodowej lub instalacja platformy przyschodowej są niemożliwe. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne umożliwiają swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym – brak progów, podłoga na jednym poziomie.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Przed wejściem do Muzeum znajduje się ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych z wyznaczonym miejscem parkingowym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.

Toalety
Na terenie Muzeum znajduje się jedna toaleta udostępniona osobom zwiedzającym, która nie jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedowidzących.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Muzeum można zwiedzać z psem przewodnikiem.

Udogodnienia dla osób starszych
Brak udogodnień dla osób starszych. Pracownicy Muzeum chętnie udzielają pomocy po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Do Muzeum można wejść z małymi dziećmi. Nie ma jednak wydzielonej przestrzeni, gdzie można zostawić dziecko na czas zwiedzania.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W pobliżu znajduje się lokal gastronomiczny zapewniający całodzienne wyżywienie.

Data powstania: środa, 23 wrz 2020 09:35
Data opublikowania: czwartek, 15 paź 2020 09:45
Opublikował(a): Aneta Karwowska
Zaakceptował(a): Aneta Karwowska
Artykuł był czytany: 1531 razy