Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na modernizację wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2018 roku Zamawiający – Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na modernizację wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu. Termin składania ofert ustalony został w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dzień 7 maja 2018 r. na godz. 12:00. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2018 13:18
Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2018 13:19
Data przejścia do archiwum: środa, 16 maj 2018 13:45
Opublikował(a): Aneta Karwowska
Zaakceptował(a): Aneta Karwowska
Artykuł był czytany: 388 razy